STRONA GŁÓWNA . [PRZECZYTANE] . NASZE CYTATY .
[ULUBIONE] . KONKURSY . CYTATY . SPOTKANIA .
CWK . KODOWANIE . FAQ . STOPKA

From: "Monika Wandzel" <monika.wandzel@interia.pl>
Subject: [konkurs] Proszę wysokiego Sądu
Date: Sun, 21 Jan 2007 18:47:02 +0100
Message-ID: <ep08si$oqh$1@news.interia.pl>

Proszę wstać - Wysoki Sąd idzie.
A Państwo jako kto? - Aaaaa, świadkowie, proszę tymczasem opuścić salę,
woźny sądowy będzie wołał po kolei.
Odbierzemy przysięgę. I pouczam, iż za składanie fałszywych zeznań grozi
odpowiedzialność karna.... i tak dalej.

Jak się już Szanowna Publiczność zorientowała  - konkurs tym razem sądowo -
prawno - procesowy.

Jako że Państwo bez profesjonalnych pełnomocników - pozwolę sobie
przypomnieć wyjątki z regulaminu:
Artykuł 678 paragraf 6 ustęp 3 litera d): Odpowiedzi proszę wysyłać do 
Wysokiego Jurora mailem na adres z nagłówka. FUT nie ustawiony - bo Juror 
(choć Wysoki) nie umie.
Artykuł 66 paragraf 9 prim ustęp 34a tiret trzecie: W  temacie należy 
pozostawić temat.
Paragraf 78 (w brzmieniu znowelizowanym): Odpowiedzi należy nadać do dnia 28 
stycznia 2007 roku, tym razem wyjątkowo nadanie w państwowej jednostce 
p.p.u.p. Poczcie Polskiej nie będzie uznawane za skuteczne.
Artykuł 22 paragraf 1 ustęp 1: Świadkowie nie mogą korzystać z żadnych
pomocy i zeznawać wyłącznie, co im w sprawie wiadomo, nie posiłkując się
opiniami biegłych i innych świadków, czy też stron.
Artykuł 415: Pytania oczywiście będą łatwe, związane wyłacznie z toczącym
się postępowaniem oraz bynajmniej nie tendencyjne. Pełnomocników i strony
uprzedza sie, iż instytucja "sprzeciwu" istnieje wyłącznie w amerykańskich
filmach - a  nie na tradycyjnej kontynentalnej sali sądowej.

Jak to mawiali u Pawlaków - "Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po
naszej stronie"

[...]

Wysoki Juror 

STRONA GŁÓWNA . [PRZECZYTANE] . NASZE CYTATY . [ULUBIONE] . KONKURSY . CYTATY . SPOTKANIA . CWK . KODOWANIE . FAQ . STOPKA
[ hosted by artserwis.pl - praca , - portal twórców ] [ VIRTUS3 DESIGN ]